Máxima’s vriendinnen voor het leven (2024)

redactievorsten

17/05/2019 11:45 am

Máxima’s vriendinnen voor het leven (1)

Princess Maxima - youth Buenos Aires - Argentina(c) PPE/stringerPPE-Agency/Edwin Veloowww.ppe-agency.comAnemonenweg 522241 XM WassenaarM. 06-43497725 F 084-7384869If you have any questions please call or e-mail us with your inquiries

Voor de jonge Máxima zit op straat spelen met vriendjes en vriendinnetjes er niet in. Daar is de straat waar de familie Zorreguieta woont te druk voor. Maar op school maakt de goedlachse en praatgrage Máxima snel en makkelijk vriendinnen – die er nog steeds zijn en bij wie zij volledig zichzelf kan zijn.

Veel vriendinnen

Máxima maakt tijdens haar schoolperiode veel vrienden. Elke dag reist ze minstens een uur met de bus vanuit Buenos Aires naar Olivos, waar ze naar het particuliere Northlands College gaat. De latere koningin is een populaire leerling. Máxima is ijverig, let goed op in de klas, maar is ook een echte kletskous. Tussen de lessen door is ze ook nog aanvoerder van het volleybalteam op Northlands. Het is op deze school waar Máxima een hechte groep vriendinnen om zich heen weet te vormen en vriendschappen voor het leven sluit. Sommigen leert ze zelfs al op de kleuterschool kennen. Samantha, Valeria, Florencia en Cynthia. Het is slechts een greep uit de hechte vriendengroep van Máxima. Met Samantha Deane zit de koningin op de kleuterschool en later op de middelbare school. Ook Valeria Delger, Florencia Di Cocco en Tristana Macció ontmoet Máxima al jong. Samantha wordt in de media steevast de hartsvriendin van onze koningin Máxima genoemd. De twee brengen veel tijd samen door en zijn beiden erg ambitieus.

Máxima’s vriendinnen voor het leven (2)

1988, Máxima met haar vriendinnen Agustina Solanas, Samantha Deane en Tristana Macció.

In het jaarboek van de middelbare school schrijft Máxima bij de vraag wat haar ambities zijn: ‘Te veel om uit te leggen’. Samantha schrijft bij diezelfde vraag: ‘In Oxford studeren. Werken bij de VN.’ Uiteindelijk is het Máxima die is gaan werken voor de VN; blijkbaar verschillen hun ambities niet zoveel. Cynthia Kaufman ontmoet Máxima in haar laatste jaar van het Northlands College tijdens een schoolreisje naar de sneeuw. De twee vinden elkaar in hun gezamenlijke hobby: skiën. Na hun schoolperiode gaan ze ieder hun eigen weg, maar in New York komen de twee elkaar jaren later weer tegen. Máxima is inmiddels afgestudeerd als econome en vastbesloten carrière te maken in New York. Ze specialiseert zich in de Latijns-Amerikaanse effectenhandel en werkt voor verschillende banken. Ze deelt een appartement met Cynthia, die haar in de societywereld introduceert. Ze neemt Máxima mee op sleeptouw naar allerlei feestjes en wordt in New York een van haar beste vriendinnen.

De band is hecht

Deze vriendinnen kennen Máxima al ver voordat zij op 2 februari 2002 haar jawoord geeft aan Willem-Alexander en betekenen daarom veel voor haar. De koningin vertrouwt haar vriendinnen en de band is, ondanks hun drukke levens, nog steeds zeer hecht. Dat is onder andere te zien aan de rollen die haar vriendinnen vervullen tijdens belangrijke momenten in haar leven. Ze zijn getuige op haar huwelijk, peettante van een van de dochters of aanwezig bij speciale gelegenheden, zoals de inhuldiging van koning Willem-Alexander in 2013 of de veertigste verjaardag van koningin Máxima in 2012. Ook tijdens uitstapjes zoals Sail 2010 is er plek op de boot voor haar vriendinnen.

Máxima’s vriendinnen voor het leven (3)

Samantha en Florencia zijn beiden getuige op Máxima haar trouwdag. Valeria is bruidsmeisje en is verantwoordelijk voor de vijf meter lange sleep van de bruid.

Samantha en Florencia zijn allebei getuige op het huwelijk van hun vriendin. Voor Valeria is er tijdens de bruiloft een andere taak weggelegd. Zij is bruidsmeisje en samen met Juliana Guillermo, barones Theresa von der Recke en zusje Inés Zorreguieta die dag verantwoordelijk voor de vijf meter lange sleep van de bruid. Ook in de levens van de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane vervullen de vriendinnen een rol; zo is Samantha peettante van Amalia en Valeria van Alexia. Haar vriendinnen zien Máxima niet als koningin. Zij is en blijft ‘gewoon’ Máxima, de vriendin die getrouwd is met een Nederlandse man en nu in het buitenland woont. Willem-Alexander wordt door hen steevast ‘Alex’ genoemd. Sommige vriendinnen wonen inmiddels net als Máxima ook buiten Argentinië en hebben een drukke carrière. Samantha Deane is ook met een Nederlander getrouwd: Willem Frederik van Welderen baron Wengers. Ze is binnenhuisarchitecte en woont met haar gezin in Dubai.

Máxima’s vriendinnen voor het leven (4)

Máxima Zorreguieta en Tristana Macció.

Groot vertrouwen in elkaar

De vriendschap tussen de dames verschilt niet met die van andere vrouwen. ‘We kunnen enorm met elkaar lachen. Waarover? De gewone dingen waarover elke vriendinnengroep kan lachen. Er is veel humor, een goed gevoel’, vertellen de vriendinnen in 2012 in een gezamenlijk interview met journalist Edwin Winkels. Dat de band en het vertrouwen in elkaar enorm is, blijkt ook tijdens dit gesprek. De vrouwen willen niet apart geciteerd worden – wie het woord heeft, spreekt voor de hele groep. ‘Het geheim van onze vriendschap is dat we elkaar als personen enorm respecteren en een grote solidariteit voor elkaar voelen. We steunen elkaar altijd, hoewel onze situatie per vrouw nogal verschilt. Die van Máxima is bijzonder natuurlijk en om die vriendschap te behouden is het respect voor zowel haar als onze privacy fundamenteel geweest’, aldus de vriendinnen.

Het geheim van onze vriendschap is dat we elkaar enorm respecteren en dat we elkaar altijd steunen.”

Als het Nederlandse volk in 1999 in de gaten krijgt dat er een nieuwe liefde in het leven van Willem-Alexander is, blijft het stil aan de kant van Máxima. Van tevoren heeft zij iedereen ingelicht over de situatie en met klem verzocht geen mededelingen te doen. De meeste vrienden houden zich hieraan, wat Máxima’s vertrouwen in hen alleen maar vergroot. Bij haar vrienden kan ze haar ei kwijt zonder het de volgende dag in de krant terug te lezen. Een enkeling ruikt toch geld. Zo verkopen kennissen videobeelden van een dansende Máxima op een bruiloft. Beelden die vervolgens wereldberoemd worden in Nederland en de toekomstige koningin het predicaat ‘feestbeest’ geven.

Nog hechtere vriendschappen

Als journalisten de jacht op Máxima openen en alles over haar te weten willen komen, houden haar vriendinnen hun lippen stijf op elkaar. Tijdens deze ‘Máximania’ worden ze regelmatig lastiggevallen en moeten ook zij goed opletten bij alles wat ze doen. Er wordt zelfs bij een vriendin ingebroken om privéfoto’s te kunnen bemachtigen. ‘Máxima is echt mijn allerbeste vriendin, dus u zult moeten begrijpen dat ik niet achter haar rug om met de pers wil praten’, laat Cynthia aan de op de loer liggende journalisten weten. En met dat antwoord moeten ze het doen. In de loop der jaren zijn de vriendschappen tussen de vrouwen, ondanks de afstand en de grote drukte in hun levens, misschien nog wel hechter geworden. De vrouwen zijn ouder, hebben een en ander meegemaakt. Sommigen zijn getrouwd en hebben kinderen. Ook hun partners kunnen het goed met elkaar vinden en iedereen is vertrouwd met elkaar. ‘Alex is een uitstekende gastheer en probeert ons altijd op ons gemak te doen voelen als we op bezoek zijn’, laten de vrouwen destijds in het gezamenlijke interview weten. ‘En omgekeerd valt hij goed in de groep en gedraagt hij zich heel natuurlijk als ze hier in Argentinië zijn.’

Máxima’s vriendinnen voor het leven (5)

Willem-Alexander en Máxima omringd door cameraploegen.

Hoewel de koningin, in de achttien jaar dat ze in Nederland is, ook veel nieuwe vriendschappen heeft gesloten, blijven deze Argentijnse banden speciaal. Deze vriendinnen kennen haar door en door, en steunen haar onvoorwaardelijk. En dat is precies waar echte vriendschap om draait.

> Hier ontspannen koning Willem-Alexander en koningin Máxima

Máxima’s vriendinnen voor het leven (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fredrick Kertzmann

Last Updated:

Views: 5611

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fredrick Kertzmann

Birthday: 2000-04-29

Address: Apt. 203 613 Huels Gateway, Ralphtown, LA 40204

Phone: +2135150832870

Job: Regional Design Producer

Hobby: Nordic skating, Lacemaking, Mountain biking, Rowing, Gardening, Water sports, role-playing games

Introduction: My name is Fredrick Kertzmann, I am a gleaming, encouraging, inexpensive, thankful, tender, quaint, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.